Informacja dla rodzica lub opiekuna o założeniu konta w usłudze Office 365 w szkole

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat Office 365 dla Szkół

Jakie dane osobowe gromadzi Microsoft?

W ramach tworzenia konta ucznia Szkoły Podstawowej nr 32 i. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku może udostępniać Microsoft niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Microsoft może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont.

Ponadto Microsoft gromadzą informacje związane z używaniem usług przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

  • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;

  • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;

  • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;

  • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;

  • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Microsoft wykorzystuje te informacje? 

Microsoft używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług Office 365. Microsoft nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Czy Microsoft wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych do kierowania reklam?

Nie. W przypadku użytkowników Office 365 nie wykorzystuje żadnych danych osobowych do kierowania reklam.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z Office 365 przez Wasze dziecko otrzymują Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z administratorem Szkoły Podstawowej nr 32 i. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku. Jeśli chcą Państwo nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o Waszym dziecku, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka.