Wpłaty za obiady

Wpłaty za obiady – styczeń 2022

uczeń: 30 zł nauczyciel: 58,50 zł

(za okres od 10 do 21 stycznia 2022r. – 10 dni)

należy przelać na konto szkoły w terminie:

od 10 do 17 I 2022r.

Numer konta:  67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

Szczegółowe informacje o kwocie wpłaty za obiady

otrzymają Państwo drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail

 Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie na obiady i rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej

(zał. nr 3 regulaminu korzystania ze stołówki)

 Szczegółowe informacje u Intendenta Szkoły: tel. 85 6750 451 w. 43