Ogólnopolski Konkurs z Języka Rosyjskiego

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży kultury rosyjskiej, w tym – zabytków architektury w Rosji, a także kształtowanie wyobraźni i umiejętności plastycznych uczniów.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) z całej Polski.

Prace konkursowe będą rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy 1–3
  • klasy 4–6
  • klasy 7–8

Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa 30 listopada 2021 r. Wykonane przez naszych uczniów pracę proszę  dostarczyć do 24.11.2021.(Paulina Derpeński-nauczyciel języka rosyjskiego)

Praca konkursowa powinna być oryginalnym pomysłem uczestnika Konkursu oraz nie może w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.

ANKIETA UCZESTNIKA

Regulamin konkursu

 Zapraszam do udziału!

Koordynator konkursu:

Paulina Derpeński