WIELKANOCNE ARANŻACJE

Organizatorzy: Dorota Wysocka, Agnieszka Sawczuk

Zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0, I – VIII
 • Zadanie uczestników polega na własnoręcznym wykonaniu w dowolnej technice ozdoby wielkanocnej, którą można by ozdobić bibliotekę.
 • Wykonane prace należy przynieść do biblioteki szkolnej do 08.04.2022 r.
 • Prace przechodzą na rzecz organizatorów
 • Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:
  • 0 – III
  • IV – VIII
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły.

Nagrody:

 • zdobywcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe i słodkie niespodzianki

Kryteria oceny uczestników:

 • pomysłowość, zgodność z tematem, oryginalność użytych materiałów oraz stopień trudności wybranej techniki plastycznej oraz estetyka