Promowanie wartości unijnych poprzez naukę i kulturę

 1. „Trzymaj formę" – program realizowany w roku szkolnym 2019/2020 pod patronatem Sanepidu przez panią Annę Kuczyńską - dotyczący zdrowego żywienia, propagujący zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną
 2. „Czy wartości unijne są zagrożone we współczesnym świecie” – debaty oxfordzkie przeprowadzone w roku szkolnym 2021/2022 w klasach 8d i 8f oraz plakaty przygotowane przez uczniów klas 8d i 8f pod kierunkiem pana Pawła Skibińskiego
 3. Cykl zajęć o Unii Europejskiej przeprowadzonych w klasach I–III w roku szkolnym 2020/2021 pod kierunkiem pani Haliny Piech we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Białystok. Każdy chętny wychowawca, który przeprowadził lekcję o UE dostał pakiet różnych ciekawych materiałów dla siebie oraz swoich uczniów. W tym pakiecie były prezentacje, mapy, książeczki, komiks itp.
 4. Cykl zajęć z etyki przeprowadzonych przez panią Halinę Piech w latach 2018 – 2021 poruszających m.in. następujące tematy:
  • Nawiązywanie relacji z innymi ludźmi
  • Każdy z nas ma prawo być inny.
  • Elementy budujące dobre relacje międzyludzkie.
  • Życiowe „wartości”, związek pomiędzy życiem a wartościami.
  • Granice swobody wypowiedzi.
  • Ustalenie pojęć tolerancji i akceptacji.
  • Tolerancja dla innych wyznań religijnych.
  • Tolerancja dla innych ras.
  • Pojęcie praw. Prawa w szkole i życiu codziennym.
  • Zrozumienie pojęcia i wartości wolności.
  • Uprzedzenia
  • Wielokulturowość na Podlasiu.
  • Wiodące religie na świecie
 5. „Tydzień konstytucyjny” – na przełomie 2020/2021 roku pani Marzena Joka wraz z uczniami klas 8 wzięła udział w ogólnopolskim projekcie zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach wydarzeń  zostały przeprowadzone zajęcia online dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności.
 6. „Kamienie pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981-1983”. Pod kierunkiem pani Marzeny Joki w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie realizowali ogólnopolski projekt poświęcony lokalnym bohaterom opozycji demokratycznej w latach 1981-1983, a inspirowany przez IPN Oddział w Warszawie Zadaniem uczniów było odszukanie, udokumentowanie i upamiętnienie w środowisku lokalnym informacji o wybranym bohaterze, którzy czynnie angażował się w działalność opozycji demokratycznej   w okresie stanu wojennego w Polsce (1981-1983).

Koordynatorzy projektu: Agnieszka Sawczuk, Dorota Wysocka