SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO W KLASACH 2-3 „PIĘKNIE PISZĘ”

- organizatorki, Rada Rodziców ZSOMS Nr 3 „ Pietrasze”,  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Białystok.

  1. Cele konkursu:

- rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,

- rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,

- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

- kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,

- odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

  1. Termin realizacji:

Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia z nią związane, konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach, w klasach drugich i trzecich.

I etap - Eliminacje klasowe. Przeprowadzili je wychowawca danej klasy i dokonali kwalifikacji zwycięzców ( po 3 z każdej klasy ) do 30 listopada 2021 r.

II etap - Eliminacje szkolne. Spośród zwycięzców z każdej klasy, powołana komisja składające się z nauczycieli klas II -III, wyłoniła najlepsze prace w kategoriach klas drugie i trzecich.

  1. Organizacja i przebieg konkursu:

- W ramach zadania konkursowego uczestnicy na przygotowanych przez organizatora kartkach wykonali następujące zadania:

Uczniowie klasy II:

- zgodnie ze sztuką kaligrafii przepisywali fragmentu zaproponowanego tekstu.

Uczniowie klasy III:

- zgodnie ze sztuką kaligrafii przepisywali fragmentu zaproponowanego tekstu,

- wykonali ozdobny inicjał liety P, jak Polska według własnego projektu.

- Uczniowie używali nieścieralnych długopisów lub piór. Nie wolno było używać korektorów.

  1. Kryteria oceny prac:

- ogólne wrażenie estetyczne,

- czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

- właściwe łączenie liter,

- równomierne położenie liter,

- błędy obniżające estetykę pisma to również skreślenia i błedy ortograficzne.

  1. Nagrody i wyróżnienie:

- Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Mistrza Kaligrafii dokonała Komisja powołana przez organizatora.

 Laureaci konkursu:

Klasy II:

I miejsce – Iga Jacewicz 2a

II miejsce – Franciszek Łapiński 2a

III miejsce – Roksana Jaworska 2c

wyróżnienia: Alan Brygoła 2a

                   Magda Moroz 2b

                   Magdalena Gudewicz 2b

                   Adam Wnuszyński 2c

                   Jakub Dymko 2e

 

Klasy III:

I miejsce – Emilia Grochowska 3b

II miejsce – Oliwia Zawadzka 3b

III miejsce – Antonina Chwojko 3c

wyróznienia: Julia Biryłko 3a

                   Sandra Sarat 3d

                   Amelia Laskowska 3d

 

Wszystkim uczniom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!

 

                                               Organizatorzy: Barbara Jakimowicz

                                                                            Halina Piech

 

 

 

Nabór do przedszkoli i oddziałów "0" w szkołach

Nabór do szkół podstawowych

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych

Do wakacji zostało:

Email dla rodziców

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej

Załączniki

MSWiA Hejt audiodeskrypcja
MSWiA Hejt audiodeskrypcja
Data: 2020-12-16, rozmiar: 12 MB
MSWiA Hejt bez audiodeskrypcji
MSWiA Hejt bez audiodeskrypcji
Data: 2020-12-16, rozmiar: 10 MB