MIKOŁAJKI  JĘZYKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 „PIETRASZE”

Każdy z Was, kto chce aktywnie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu jest zobowiązany do przygotowania jednej pracy.

Tematy prac:

  • Narysuję wizerunek Świętego Mikołaja i podpiszę go w języku obcym (rosyjskim, angielskim lub niemieckim)
    Format pracy: A4 lub A3
    Technika: dowolna
  • Napiszę w języku obcym list do Świętego Mikołaja.

Termin dostarczenia prac: 30.11.2021.

Prace dostarczamy do nauczyciela uczącego

Za wykonaną pracę  uczeń otrzyma ocenę (waga 1) z danego przedmiotu oraz pochwałę i 5 punktów z zachowania.

Prace uczniów zostaną wyeksponowane w salach i na korytarzach szkolnych. 

Koordynatorki akcji:

Paulina Derpeński – j. rosyjski

Marta Kowalczuk– j. angielski

Monika Szałaj – j. niemiecki

Nabór do przedszkoli i oddziałów "0" w szkołach

Nabór do szkół podstawowych

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych

Do wakacji zostało:

Email dla rodziców

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej

Załączniki

MSWiA Hejt audiodeskrypcja
MSWiA Hejt audiodeskrypcja
Data: 2020-12-16, rozmiar: 12 MB
MSWiA Hejt bez audiodeskrypcji
MSWiA Hejt bez audiodeskrypcji
Data: 2020-12-16, rozmiar: 10 MB